Träff med Jeeves Användarförening | 2:a maj 12.15 | World Trade Center, Stockholm 

Vi börjar med en gemensam lunch kl 12.15 på WTC. Därefter börjar vi med eftermiddagens program kl 13:00.  

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan

Anmälan är bindande. Eventuellt återbud ska ske skrifligt till anvandarforeningen@jeeves.se
senast 24 timmar innan mötet. Utebliven avbokning debiteras med 100:-.

Val av anmälan*
*
*
*
*
*